ข่าวประชาสัมพันธ์

Post Title

ผู้หญิงเสี่ยงเป็นโรคมากกว่าผู้ชาย

2015-09-29 00:00:00

ผู้หญิงเสี่ยงเป็นโรคหลอดเลือดสมองมากกว่าผู้ชาย โรคหลอดเลือดสมอง เป็นหนึ่งในกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือดที่มีความสำคัญอย่างมาก สาเหตุไม่ใช่เพียงเพราะโรคนี้เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆ ของคนไทยแต่ผู้รอดชีวิตจากโรคนี้จำนวนมากยังต้องประสบกับความทุกข์ทรมานจ

Post Title

โรคหลอดเลือดสมอง (stroke)

2015-09-29 00:00:00

โรคหลอดเลือดสมอง (stroke) ในที่นี้หมายรวมถึง โรคหลอดเลือดสมองตีบตัน (ischemic stroke) และ โรคหลอดเลือดสมองแตก (intracranial hemorrhage)

<<12